Intens verlangen naar een kind

Terug naar Ervaringen

Het verlangen

Hierin zijn enkele gedachten en gedichtjes verzameld die het verlangen naar een baby duidelijk weergeven. Als een zwangerschap te lang uitblijft, komt de stap om met dit probleem naar huisarts of specialist te gaan. Het te lang uitblijven van zwangerschap is voor de verschillende echtparen een zeer rekbaar begrip. Zo is voor het ene echtpaar een half jaar al veel te lang en ontstaat er een groot verdriet, voor andere echtparen blijkt dit moment pas na vier jaar te ontstaan, maar uiteindelijk volgt de stap om met dit probleem naar de huisarts of de specialist te gaan.

Is het mogelijk om vier jaar intensief omgaan met onvruchtbaarheid te verwoorden? Zo'n hartenwens! Zo'n immens verlangen!

Loes en Fred

Gedachten over IVF en kinderloosheid

Mens

Leef je,
leef dan ook goed,

leef dan
in weer en wind,
seizoensgewijs,

leef dan
met huid en haar.

Over alle hoogten,
door alle diepten
zul je gaan,

méns,
elementair mens
zul je zijn.

Hans Bouma
Ik vind het soms egoïstisch van mij om kinderen van mezelf te willen. Er zijn al zoveel kinderen op de wereld. Waarom je daar niet geheel of gedeeltelijk over ontfermen? Andere mensen stellen je altijd gerust als je deze gevoelens vertelt: het is immers heel natuurlijk kinderen te willen. Dat hoor ik dan graag.

Een aantal van mijn vriendinnen wil geen kinderen. Maar ze zouden ze misschien gemakkelijk kunnen krijgen. Vreemd idee soms. Mijn schoonzus heeft al twee abortussen gehad (een voor en een na de geboorte van haar eerste kind). Ik hoorde het van mijn vader, want zij en mijn broer durven het niet tegen mij te zeggen. Dat begrijp ik wel, maar het doet me weinig. Ik ben ook niet erg jaloers. Hoe zou ik jaloers kunnen zijn op de hele wereldbevolking? Ook vind ik het verwerpelijk om jaloers te zijn, het zou niet terecht zijn. Het is nu eenmaal zo. Ik heb het er dan ook niet moeilijk mee als mijn vriendinnen kinderen krijgen. Soms troost ik me wel met de gedachte dat het hebben van kinderen ook niet altijd geweldig is. Maar eerlijk gezegd vind ik mijn leven te leeg zonder kinderen.

Ik houd echt van kinderen. Mijn beroep is jeugdbibliothecaris en ik geniet er erg van kinderen en jongeren in contact te brengen met boeken. Veel kinderen komen weekends logeren en ze voelen zich altijd prettig bij ons. Met kinderen kan je bepaalde speelse gekke gevoelens van je zelf beter uitleven.

Ook heb ik erg veel liefde te geven, heb ik het idee. Mijn vriend is mijn kind en mijn man tegelijk. Dat is soms vervelend voor hem, hoewel hij het zich meestal laat welgeva11en. Vrienden van mij zijn soms boos over het feit dat ik geen kinderen kan krijgen, omdat ze denken dat ik een goede moeder zou zijn. Dat denk ik zelf ook, hoewel je dat nooit weet. In een gesprek met mijn gynaecoloog zei hij dat het misschien beter zou zijn eerst te accepteren dat je kinderloos blijft, en daarna aan IVF te beginnen. Dat geloof ik zeker, maar in de praktijk zal het a11een al vanwege de beperkte tijd die je hebt en de afnemende kansen als je ouder wordt, andersom zijn.

Voor het accepteren van iets dat zo moeilijk is, heb je zeker een paar jaar nodig en die heb je meestal niet. Mensen raden je vaak aan: je moet er niet te veel mee bezig zijn. Nu denk ik van mezelf dat dat nogal meevalt, omdat ik erg nuchter ben en een (te) groot relativeringsvermogen heb. Maar toch: je kan niet een knopje omdraaien en het helemaal vergeten. Je wordt er constant mee geconfronteerd door de wereld om je heen, of je wilt of niet.

Mijn tante is onvrijwillig kinderloos, omdat haar man geen kinderen wilde. Zij wilde hem niet verlaten. Ze is nu achter in de veertig en een schrikbeeld voor mij. Dat nooit, denk ik. Maar ze is wel heel anders en heeft ook een heel ander leven. (Dat doodse, heel nette huis!)

Ik probeer het wel, maar toch zie ik weinig positieve, fijne dingen aan een leven zonder kinderen. Bij het krijgen en opvoeden van kinderen krijg je gevoelens die ik niet graag zou missen: intimiteit, vriendschap, saamhorigheid van een gezin, warmte, ruzie, ontwikkeling, terugkijken naar het verleden, zorgen voor, verwennen, plezier hebben, waardevolle dingen proberen over te brengen, een 'goed mens' op de wereld zetten. Ik denk dat je van een kind dat niet van jezelf is, evenveel kunt houden als van je eigen kind. Absoluut.

Kinderen zijn ontwapenend - leuker om mee om te gaan dan volwassenen, over het algemeen. We kijken veel naar kinderen, op straat, op de televisie enzovoort.

Susanne en Willem

Gynaecoloog

‘Als je de mensen voor het eerst op de polikliniek ziet, merk je vaak tijdens de eerste gesprekken dat er een ongelooflijke hoeveelheid verdriet zit achter het ongewild kinderloos zijn.’

Mannelijke huisarts

‘Mensen zijn vaak erg ongeduldig, ze zien de geslaagde fertiliteitsbehandeling op de televisie en lezen erover in de dagbladen. Sommigen gaan ervan uit dat een behandeling alleen al een garantie is voor de kans van slagen. Als er maar wat technisch gedaan wordt, zal het wel goed komen, denken ze. De manier waarop artsen en verpleegkundigen echtparen die met de kinderwens worstelen tegemoet treden, is zeer verschillend.’

Vrouwelijke huisarts

‘Er zijn inderdaad mensen die niet weten wanneer ze vruchtbaar zijn. Ik inventariseer de zaak, ik leg ze wat dingen uit, bij voorbeeld hoelang het zaad en de eicel leeft, wanneer ze vruchtbaar zijn. Ze moeten wat huiswerk doen, zoals het bijhouden van hun vruchtbare cyclus en hun seksueel verkeer daarop afstemmen. Dan gaan er wat maanden voorbij. De man gaat meestal ook naar het laboratorium voor zaadonderzoek.

De een weet er veel van en de ander niet. Ze komen bij mij en dan is nog niet bekend waar het probleem mogelijk zal liggen. Ik probeer altijd duidelijk te maken dat het bijna nooit een probleem is dat louter bij de een of de ander ligt. Maar dat het vaak een combinatie van ongunstige omstandigheden op een aantal plaatsen is, die maakt dat het niet lukt. Als dan het zaad slecht is, komt het probleem bij de man terecht.

Ik probeer ook altijd naar voren te brengen dat ze elkaar niets moeten verwijten en elkaar niet de zwartepiet moeten toespelen. Vroeger voelden de vrouwen zich vreselijk op kinderloosheid aangekeken en zij ervoeren het als een tekortkoming. Ze dachten er niet eens aan dat het ook aan de man kon liggen. Nu ligt het gelukkig wat duidelijker.’

‘Als mensen vijfendertig jaar zijn, wacht je natuurlijk geen jaar. Na enkele maanden temperatuur bijhouden en als er dan verder geen aanwijzingen zijn voor ontstekingen, wordt er doorverwezen. De man gaat een paar keer naar het laboratorium. Dan gaat er toch nog gauw een half jaar overheen. Op zich is dat niet slecht. Ik zeg wel: “Als het niet gaat, kom dan maar eerder terug.” Het komt niet vaak voor dat de man alleen komt als een echtpaar geen kinderen kan krijgen. Meestal neemt de vrouw het initiatief.’ ‘Ik heb iemand in de kennissenkring die geen kinderen kan krijgen en ik zie daar zoveel pijn, ellende en misère. Verschrikkelijk.’

Vrouwelijke fertiliteitstarts

‘De klacht bij iedereen is hetzelfde: iedereen heeft de wens om kinderen te krijgen en het lukt niet. De manier waarop mensen daarmee omgaan, is verschillend.’

Kinderportret

Het kind verloren en beschreid
verstilde in mij. Als een camee;
profiel dat lieflijk is van snee,
overwaasd van een tederheid
die èven naar bedroefdheid zweemt.
En vragen legt er zich omheen.

Beeltenis met de zachte boog
der slapen en het ernstig oog
dat weet al heeft van het verraad,
ik eer uw ongerepte staat.
Ik draag u bij mij, onvervreemd.

Ida Gerhardt
Vrouwelijke fertiliteitsverpleegkundige

‘Een moedergevoel is heel intens, dat begint al heel vroeg. Op een gegeven moment heb je een relatie, en kinderen zijn dan gewoon niet weg te denken. Een vrouw kan hunkeren naar een kind. Als vrouwen die behandeld worden vragen of je zelf kinderen hebt, is het heel moeilijk om daar enthousiast over te doen, maar je kunt ze niet wegstoppen. Ik ben daar heel eerlijk in. Dat is toch het prettigst voor die vrouwen.

IVF is wel het allerlaatste wat er is natuurlijk. En daar zijn ze wel allemaal goed van doordrongen.’

‘Kinderen spreken openhartig over ontelbare tedere gevoelens, die volwassenen ook hebben, maar niet uitspreken.’ Jean Paul, Bemerkungen über uns närrische Menschen, 1979.

Terug naar Ervaringen

Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Fertiliteit.info toe aan je favorieten! Favorieten
INTERVIEW

Verhoging IVF slagingskans

Interview met gynaecoloog Van Santbrink over een nieuwe ontwikkeling ter verhoging van de IVF slagingskans.

Lees het interview

Fertiliteitsmedicatie per 2014

De overheid heeft bepaald dat per 1 januari 2014 de verstrekking van een aantal geneesmiddelen aan patiënten voortaan door het ziekenhuis moet worden geregeld.
Lees hier wat deze verandering voor u betekent..

Bron: Freya.nl

(advertenties)