FAQ Zorgverzekeringen

U bevindt zich hier: Fertiliteit Ľ FAQ zorgverzekeringen

Vergoedingen door verschillende verzekeraars

Met de nieuwe basisverzekering is er weer vanalles veranderd qua zorgverzekering. Hieronder treft u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden betreffende de nieuwe basisverzekering en vruchtbaarheidsbehandelingen. Dit overzicht is gemaakt door patientenvereniging Freya.

FAQ Zorgverzekering 2013/2014

Wat wordt onder een IVF-poging verstaan?

Er is een definitie vastgesteld door de overheid. Deze definitie wordt gebruikt in de basisverzekering.

In vitro fertilisatie:

Omschrijving: voor vrouwelijke verzekerden het buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo's volgens de in vitro fertilisatie methode (IVF), inhoudende de fasen:

a. het door hormonale behandeling bevorderen van de rijping van eicellen in het lichaam van de vrouw;

b. het afnemen van eicellen;

c. de bevruchting van eicellen en het kweken van embryo's in het laboratorium;

d. het een of meer keren implanteren van een of twee embryo's in de baarmoederholte teneinde zwangerschap te doen ontstaan.

Een IVF-poging kan tevens een intracytoplasmatische sperma-injectie omvatten (ICSI).

Telt een afgebroken poging mee als een volledige IVF-poging?

Zodra de punctie heeft plaatsgevonden is de IVF-poging officieel een poging.

Wat zit er in de dekking van het basispakket als het gaat om vruchtbaarheidsbehandelingen?

Per 1 januari 2013 :

De kosten van de eerste 3 ivf/icsi-behandelingen per doorgaande zwangerschap, worden vanuit de Basisverzekering vergoed tot 43 jaar. Terugplaatsingen van embryoís worden vergoed tot 45 jaar. Onder de 38 jaar worden bij de 1e en de 2e ivf/icsi-poging maar 1 embryo teruggeplaatst. Medicijnen worden vanaf 2013 nauwkeuriger voorgeschreven en er worden vaker urinaire hormonen voorgeschreven (zie ook regels 2013). Een doorgaande zwangerschap is een zwangerschap van tenminste 12 weken. De telling van het aantal behandelingen geldt niet per jaar of per nieuwe verzekeraar, maar per doorgaande zwangerschap.

Ook de kosten voor ovulatie-inductie en IUI worden vanuit het basispakket vergoed mits medisch voorgeschreven door de behandeld arts.

Wat zit er in de dekking van de aanvullende verzekering voor wat betreft vruchtbaarheidsbehandelingen?

In de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekering kunnen extra zaken zijn opgenomen zoals vergoeding van meer dan 3 keer IVF/ICSI, de kosten van invriezen van sperma, een second opinion, vergoeding lidmaatschap patiŽntenvereniging, een adoptie-uitkering. Ook is het belangrijk om te weten of er wel of geen medische selectie plaatsvindt bij het afsluiten van een aanvullende verzekering. Wij adviseren u de aanbieding die u van uw huidige verzekeraar ontvangt, nauwkeurig na te lezen en bij hen schriftelijk te informeren wat hun standpunt is in deze.

Zijn er nog zorgverzekeraars die een 4e en 5e IVF vergoeden?

Vanuit het aanvullende Top- of Superfitpakket van ONVZ Zorgverzekeraar worden meerdere IVF/ICSI-behandelingen (4e, 5e, etc, mits medische noodzaak en na toestemming) vergoed. Deze verzekering hanteert een medische selectie (u wordt pas geaccepteerd nadat de verzekering akkoord is gegaan met het medische vragenformulier), zodat de kans vrij groot is dat u wordt afgewezen indien u reeds een IVF/ICSI-behandeling ondergaan heeft Úf een dergelijke behandeling in het verschiet ligt.

Kan ik geweigerd worden als ik weet dat ik een vruchtbaarheidsprobleem heb?

Verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor aanvullende verzekeringen kunnen zij mensen weigeren. Er zijn verzekeraars die voor een aanvullend pakket geen medische selectie toepassen.

Per 1 januari heeft u weer de mogelijkheid om van ziektekostenverzekering te wijzigen. Tot en met 31 december heeft u de mogelijkheid om uw verzekering op te zeggen bij uw huidige ziektekostenverzekeraar. Tot 1 februari kunt u bij een andere ziektekostenverzekeraar een verzekering aanvragen . U kunt dan per 1 januari terugwerkend geaccepteerd worden zodat u niet een bepaalde periode onverzekerd bent. Wij adviseren u overigens wel om eerst de acceptatie van uw nieuwe verzekering af te wachten alvorens uw huidige verzekering op te zeggen.

Wat kan Freya voor mij betekenen voor wat betreft informatie over verzekeringen?

Indien u nog vragen heeft op het gebied van zorgverzekeringen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Het Freya verzekeringspanel houdt iedere maandagavond telefonisch spreekuur van 20.00 uur tot 22.00 uur. Om te horen wie er spreekuur heeft, kunt u bellen met 024-6451088 (toets 1,3,5). Uiteraard kunt u ons ook een mail sturen via onze site (zie onder Over Freya/Contact).

Begint de verzekeraar m.b.t. IVF/ICSI-behandeling met een 'schone lei'?

Vanuit de basisverzekering wordt de 1e, 2e en 3e IVF/ICSI-behandeling vergoed. Een verzekeraar mag opvragen bij de arts of verzekeringsmaatschappij of u in het verleden vruchtbaarheidsbehandelingen hebt gehad. Overstappen naar een andere verzekeraar betekent dus niet dat u met een 'schone lei' begint.

Wat moet ik doen om over te stappen naar een ander verzekeraar?

Algemene informatie over wat u moet doen om u te verzekeren en wat u moet doen om over te stappen naar een andere verzekeraar kunt u vinden op www.kiesbeter.nl
Wij raden u aan om uw oude verzekering pas op te zeggen als u schriftelijk geaccepteerd bent bij een nieuwe verzekeraar.

Hoeveel tijd heb ik om alles in orde te maken?

Per 1 januari heeft u weer de mogelijkheid om van ziektekostenverzekering te wijzigen. Dit jaar heeft u tot en met 31 december de mogelijkheid om uw verzekering op te zeggen bij uw huidige ziektekostenverzekeraar. Tot 1 februari 2011 kunt u bij een andere ziektekostenverzekeraar een verzekering aanvragen . U kunt dan per 1 januari 2011 terugwerkend geaccepteerd worden zodat u niet een bepaalde periode onverzekerd bent. Wij adviseren u overigens wel om eerst de acceptatie van uw nieuwe verzekering af te wachten alvorens uw huidige verzekering op te zeggen.

Wij raden u aan om uw oude verzekering pas op te zeggen als u schriftelijk geaccepteerd bent bij een nieuwe verzekeraar. Als u alles wilt houden zoals het nu, hoeft u NIETS te doen.
Meer informatie kunt u vinden op www.kiesbeter.nl.

Kan ik bij adoptie voor een vergoeding van mijn zorgverzekeraar in aanmerking komen?

De meeste verzekeraars kennen geen vergoeding in verband met de adoptie van een kind, echter een aantal wel!

Telt een behandeling met ingevroren embryo's (cryo-behandeling) als een aparte IVF-behandeling?

Een cryo-behandeling wordt gezien als onderdeel van de IVF-behandeling waarin zij zijn ontstaan. Dit geldt voor de 1e, 2e en 3e IVF-behandeling. Binnen een poging kan dus meer keren een implantatie plaatsvinden van embryo's die uit dezelfde fase in het laboratorium zijn ontstaan zonder dat er sprake is van een nieuwe poging. Dit is vastgelegd in de definitie van IVF (zie antwoord "wat wordt onder een IVF poging verstaan").

Kan ik mijn lidmaatschapskosten van Freya vergoed krijgen?

Sommige ziektekosten verzekeraars vergoeden uw lidmaatschap : " Vergoeding van de kosten ter verkrijging van het lidmaatschap van een voor verzekerde als patiŽnt van nut zijnde specifieke patiëntenbelangenvereniging".
Er zijn verzekeraars die als voorwaarde hanteren dat de patiŽntenvereniging lid moet zijn van de NPCF (Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie). Freya is geen lid van de NPCF.
In dat geval kunt u aangeven dat het Fonds PGO de vereniging jaarlijks een subsidie verstrekt. Het Fonds PGO is ingesteld door de Minister van VWS en financiert patiŽnten-, gehandicapten-, en ouderenorganisaties. Om een subsidie te krijgen dient een weldoordacht werkplan met bijbehorende begroting te worden ingediend en uiteraard een verantwoording van de gelden achteraf. Dit geeft dus een goede garantie op kwaliteit en betrouwbaarheid van de vereniging!
Let wel: er is geen garantie op vergoeding van het lidmaatschap. Verzekeraars kunnen hun eigen -soms strikte- voorwaarden hanteren. Voor meer informatie over de Stichting Fonds PGO: zie www.fondspgo.nl

De NPCF inventariseert overigens welke zorgverzekeraars de voorwaarde stellen dat een patientenorganisatie lid moet zijn van de NPCF. Zij werken aan ruimere criteria bij zorgverzekeraars. Wij stellen het op prijs als u uw probleem ook bij hen meldt; zie http://www.npcf.nl/

Wordt een behandeling in het buitenland vergoed?

Bij een basisverzekering met restitutie hebt u een vrije keuze voor hulpverlener en ziekenhuis. Echter veel verzekeringsmaatschappijen zullen de vergoeding van kosten gemaakt in het buitenland, maximeren tot het Nederlandse tarief en de Nederlandse leeftijdsgrenzen hanteren.
Bij een basisverzekering in natura hebt u die vrije keuze niet. Voor vergoeding van een behandeling in het buitenland heeft u altijd van tevoren toestemming nodig van uw zorgverzekeraar.

-->
U bevindt zich hier: Fertiliteit Ľ FAQ zorgverzekeringen
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Fertiliteit.info toe aan je favorieten! Favorieten
INTERVIEW

Verhoging IVF slagingskans

Interview met gynaecoloog Van Santbrink over een nieuwe ontwikkeling ter verhoging van de IVF slagingskans.

Lees het interview

Fertiliteitsmedicatie per 2014

De overheid heeft bepaald dat per 1 januari 2014 de verstrekking van een aantal geneesmiddelen aan patiŽnten voortaan door het ziekenhuis moet worden geregeld.
Lees hier wat deze verandering voor u betekent..

Bron: Freya.nl

(advertenties)